MaterialDistrict Innovation Fund

MaterialDistrict zet met Innovation Fund belangrijke stap richting Circulaire Economie

Naarden, 1 oktober 2019 – Materialenplatform MaterialDistrict heeft bekendgemaakt voortaan 15% van haar omzet in een Innovation Fund onder te brengen. Startups die circulaire (materiaal)innovaties hebben ontwikkeld, kunnen uit het fonds subsidie krijgen voor deelname aan het wereldwijd bekende platform. MaterialDistrict streeft ernaar om uiterlijk in 2030 alleen nog maar materiaalfabrikanten, -ontwerpers en -kennisinstellingen van circulaire materialen(oplossingen) toegang te bieden tot het platform.

Match-maker tussen materiaalfabrikanten en (interieur)architecten

Het Naardense bedrijf, dat al sinds 1998 materiaalbeurzen en -tentoonstellingen organiseert en daarmee een belangrijke match-maker is tussen materiaalfabrikanten en (interieur)architecten, wil een duidelijk statement afgeven. ‘Veel van onze exposanten hebben circulariteit al een belangrijk speerpunt gemaakt van hun toekomstvisie en voor sommigen is het nu al de dagelijkse praktijk. We willen deze positieve ontwikkeling ten volste ondersteunen door circulaire materiaalinnovaties zo snel mogelijk via ons platform hun weg te laten vinden naar de voorschrijvende markt. Ook de innovaties van startups en partijen die onvoldoende middelen hebben om aan onze beurzen te kunnen deelnemen,’ aldus directeur/eigenaar Jeroen van Oostveen.

MaterialDistrict Innovation Fund

Om de circulaire ambitie kracht bij te zetten, kondigde MaterialDistrict afgelopen week tal van maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk ontwerpers in aanraking komen met circulaire materiaaloplossingen voor de gebouwde en ingerichte omgeving.

Een daarvan is de oprichting van het MaterialDistrict Innovation Fund, waar de organisatie 15% van haar omzet in onderbrengt. Startups die op de gebieden Circulariteit, Wellbeing en/of Energietransitie (materiaal)innovaties hebben ontwikkeld, kunnen uit het fonds tot 75% subsidie krijgen op hun beursdeelname, met een maximum van € 3500,-. Een onafhankelijk adviescomité, waar recent Leonne Cuppen ( Yksi Expo ) en David Heldt ( Connecting the Dots ) tot zijn toegetreden, vervult een belangrijke rol in het scouten van startups en het beoordelen van subsidieaanvragen.

Ambitie 2030

Van Oostveen heeft de ambitie om vanaf 2030 alleen nog maar fabrikanten van circulaire materialen toegang te bieden tot het platform. ‘We gaan meer dan ooit de focus leggen op het genereren van contacten tussen ontwerpers en aanbieders van innovatieve materialen voor het ruimtelijke domein, waarbij stapsgewijs steeds meer het zwaartepunt zal worden gelegd naar circulaire oplossingen.’

Als gevolg van de focus op het match-makingsaspect van het platform, zal de consultancy-tak van MaterialDistrict worden afgesplitst en worden voortgezet door Els Zijlstra, die daarvoor terugtreedt als creatief directeur van MaterialDistrict. Zijlstra gaat zelfstandig met haar bedrijf MaterialMatchMaker haar kennis, creativiteit en ervaring inzetten met het geven van materiaaladvies, workshops en project-gerelateerde materiaalontwikkelingen.

AANVRAAG MATERIALDISTRICT INNOVATION FUND

Een aanvraag indienen voor het MaterialDistrict Innovation Fund is mogelijk via onderstaande knop: